คอนเซนไซม์ เอ็นเอสพี ทู CONCENZYME NSPII

เพิ่มการย่อยและการนำไปใช้ได้ของอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
คอนเซนไซม์ เอ็นเอสพี ทู

CONCENZYME NSPII

ส่วนประกอบ
เอ็นไซม์รวมสูตรเข้มข้น 

เอ็นเอสพี เอ็นไซม์, อะมัยเลส, โปรตีเอส และไฟเตส

สรรพคุณ
เพิ่มการย่อยและการนำไปใช้ได้ของอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 

0.5-1.0 กิโลกรัม/ตันอาหาร