บีเอ็ม สตาร์ทเตอร์ (BM STARTER)

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
บีเอ็ม สตาร์ทเตอร์ (BM STARTER)

ส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์หัวอาหาร 5%

สรรพคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 50 กิโลกรัม/ตันอาหาร