บีเอ็ม ฟินิชเชอร์ (BM FINISHER)

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
บีเอ็ม ฟินิชเชอร์ (BM FINISHER)

ส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์หัวอาหาร 5%

สรรพคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 50 กิโลกรัม/ตันอาหาร