บีซาว พลัส BESOW PLUS

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแม่พันธุ์ในเล้าคลอด

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
บีซาว พลัส

BESOW PLUS

ส่วนประกอบ
กลิ่นและสารหวาน วิตามิน สารเสริมต่างๆ 

สรรพคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแม่พันธุ์ในเล้าคลอด

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 2 กิโลกรัม/ตันอาหาร