ดี-เอ็กซ์ พลัส D-X PLUS

จับกับสารพิษจากเชื้อราครอบคลุมทุกชนิด ไม่จับกับสารอาหาร และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
ดี-เอ็กซ์ พลัส

D-X PLUS

ส่วนประกอบ
Modified HSCAS และผลังเซลล์ยีสต์

สรรพคุณ
จับกับสารพิษจากเชื้อราครอบคลุมทุกชนิด ไม่จับกับสารอาหาร และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 

0.5-1.0 กิโลกรัม/ตันอาหาร