ซีแม็ค พลัส SEMAC PLUS

เพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ ผสมติดง่าย ลดปัญหารกค้างในโค

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
ซีแม็ค พลัส

SEMAC PLUS

ส่วนประกอบ
ออร์แกนิกซีลีเนียมและแร่ธาตุอื่นๆ

สรรพคุณ
เพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ ผสมติดง่าย ลดปัญหารกค้างในโค

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 30 กรัม/ตัว/วัน หรือ 3-5 กิโลกรัม/ตันอาหาร