แอ็คมิกซ์ ออฟทิมา AGMIX OPTIMA

เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร ใช้ผสมอาหาร

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอ็คมิกซ์ ออฟทิมา AGMIX OPTIMA

ส่วนประกอบ
วิตามินและแร่ธาตุ สูตรสมดุล

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

อัตราการใช้
2.5 กิโลกรัม/ตันอาหาร