แอสมิกซ์ 210 แคลเทิ่ล ASMIX 210 CATTLE

เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โคนม

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
สุพรีมิกซ์ แคลเทิ่ล SUPREMMIX CATTLE

ส่วนประกอบ
วิตามิน-แร่ธาตุรวมสูตรเข้มข้น สำหรับโคเนื้อ โคนม

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โคนม

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 5.0 กิโลกรัม/ตันอาหาร