แอสมิกซ์ 206 ASMIX 206

เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสมิกซ์ 206 ASMIX 206

ส่วนประกอบ
วิตามินและแร่ธาตุ สูตรสมดุล สำหรับไก่ไข่

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 5.0 กิโลกรัม/ตันอาหาร