แอสมิกซ์ แคลเทิ่ล ASMIX CATTLE

เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โคนม

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสมิกซ์ แคลเทิ่ล ASMIX CATTLE

ส่วนประกอบ
วิตามิน-แร่ธาตุรวมสูตรเข้มข้น สำหรับโคเนื้อ โคนม

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โคนม

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 5.0 กิโลกรัม/ตันอาหาร