แอสมิกซ์ เอ็กซ์ทรีม แอลซี ASMIX EXTREME LC

เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร ใช้ผสมอาหาร

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสมิกซ์ เอ็กซ์ทรีม แอลซี ASMIX EXTREME LC

ส่วนประกอบ
วิตามินและแร่ธาตุ สูตรสมดุล คอนเซ็ปต์ 3-4 เท่า NRC

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร
ใช้ผสมอาหาร

อัตราการใช้
2.5 กิโลกรัม/ตันอาหาร