แอสมิกซ์ เวอร์ชั่น 1 ASMIX VERSION 1

เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร ใช้ผสมอาหาร

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสมิกซ์ เวอร์ชั่น 1 ASMIX VERSION 1

ส่วนประกอบ
วิตามินและแร่ธาตุ สูตรสมดุล

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร
ใช้ผสมอาหาร

อัตราการใช้
2.5 กิโลกรัม/ตันอาหาร