แอสมิกซ์ อควา ฟิช 1 ASMIX AQUA FISH 1

เสริมวิตามินและแร่ธาตุ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลา

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสมิกซ์ อควา ฟิช 1 ASMIX AQUA FISH 1

ส่วนประกอบ
วิตามิน-แร่ธาตุรวมสูตรเข้มข้น สำหรับปลา

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลา

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 2.0-3.0 กิโลกรัม/ตันอาหาร