แอสมิกซ์ อควา ชิ้ม 3 ASMIX AQUA SHRIMP 3

เสริมวิตามิน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้ง

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสมิกซ์ อควา ชิ้ม 3 ASMIX AQUA SHRIMP 3

ส่วนประกอบ
วิตามินรวมสูตรเข้มข้น สำหรับกุ้ง

สรรพคุณ
เสริมวิตามิน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้ง

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 2.0 กิโลกรัม/ตันอาหาร