แอสมิกซ์ ฟอร์ ออล ASMIX FOR ALL

เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร ใช้ผสมอาหาร

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสมิกซ์ ฟอร์ ออล ASMIX FOR ALL

ส่วนประกอบ
วิตามินและแร่ธาตุ สูตรเข้มข้น สำหรับสุกร

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 1.5-3.0 กิโลกรัม/ตันอาหาร