แอสมิกซ์ พรีมา-แอล ASMIX PREMA-L

เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสมิกซ์ พรีมา-แอล ASMIX PREMA-L

ส่วนประกอบ
วิตามิน-แร่ธาตุรวมสูตรเข้มข้น สูตรพิเศษ ช่วยเพิ่มคุณภาพเปลือกไข่

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 2.5 กิโลกรัม/ตันอาหารอ