แอสมิกซ์ พรีมา-บี ASMIX PREMA-B

เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
แอสมิกซ์ พรีมา-บี ASMIX PREMA-B

ส่วนประกอบ
วิตามิน-แร่ธาตุรวมสูตรเข้มข้น สูตรเฉพาะสายพันธุ์ สำหรับไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 2.5 กิโลกรัม/ตันอาหาร