ซัลมิทริม (SULMITRIM)

ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
ซัลมิทริม 

(SULMITRIM)

ส่วนประกอบ
ซัลฟาไดมิดีน เบส 25% 

ไตรเมทโธพริม เบส 5%

สรรพคุณ
ใช้ป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจจากการติดเชื้อทั่วไปทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ 

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร  

สุกร : 0.8-1.6 กิโลกรัม/ตันอาหาร 

(200-400 ppm)

สัตว์ปีก :1.2-1.6 กิโลกรัม/ตันอาหาร

(300-400 ppm)