ควิกการ์ด QUIKGUARD

จับกับสารพิษครอบคลุมทุกชนิด ไม่จับกับสารอาหาร ต่อต้านเชื้อโรค ลดปัญหา EMS

รายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชื่อผลิตภัณฑ์
ควิกการ์ด

QUIKGUARD

ส่วนประกอบ
ถ่านกัมมันต์ และสารสกัดจากธรรมชาติ และอื่นๆ

สรรพคุณ
จับกับสารพิษครอบคลุมทุกชนิด ไม่จับกับสารอาหาร ต่อต้านเชื้อโรค ลดปัญหา EMS ในกุ้ง

อัตราการใช้
ใช้ผสมอาหาร 

10-20 กรัม/กก.อาหาร