มาตรฐานสากล

Home \ มาตรฐานสากล
ASP เป็นผู้ผลิตที่มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่ครบครัน ได้แก่ ISO9001:2008, GMP จากกรมปศุสัตว์,  GMP PICS  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ  HACCP จากกรมปศุสัตว์  

                ในปัจจุบัน ASP ยังมุ่งมั่นสู่มาตรฐาน  FAMI-QS และ ISO17025  เพื่อเป็นการยกระดับกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น