จุดแตกต่าง

Home \ จุดแตกต่าง
ASP Difference for your Benefits…แตกต่าง สร้างประโยชน์
 

บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด หรือ เอเอสพี (ASP)  บริษัทในเครือเวทโปรดักส์  ASP เป็นทั้งผู้ผลิต (Manufacturer) และผู้พัฒนา (Developer) สินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจภายใต้นโยบาย “Difference for Your Benefits…แตกต่าง สร้างประโยชน์”  ด้วย  7  ประเด็นสำคัญ

1.       มาตรฐานสากล (International Standard)

 


ASP เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิตครบถ้วน ทั้ง ISO9001: 2008, GMP จากกรมปศุสัตว์, GMP PICS จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ HACCP นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นสู่มาตรฐาน FAMI-QS และ ISO17025  
2.       ศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพ (ASP Laboratory Center & Quality Control)

 


ASP มีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำและทันสมัย เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต โดยครอบคลุมการตรวจทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
3.       โครงการ Certified By Test (CBT)

 

                ASP มีการศึกษาเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการทั้งในด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ นอกเหนือจากกระบวนการควบคุมคุณภาพตามปกติ เพื่อคัดสรรวัตถุดิบหรือสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างมีความแตกต่างกัน ภายใต้โครงการ “Certified by Test (CBT)” 

4.       ศูนย์วิจัยและพัฒนา (VRI)

 


ASP มีศูนย์พัฒนาและวิจัย เพื่อพัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้ชื่อ “Vet products group Research and Innovation (VRI) Center” 
5.       สำนักเทคนิค (ITAC)

 


The International Technical & Academic Center (ITAC) of Vet Products Group, ทีมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการจัดการโรงงานอาหารสัตว์ การจัดการฟาร์ม การแก้ปัญหาเรื่องโรคและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพร้อมที่จะช่วยดูแลลูกค้าของเราทั้งในและต่างประเทศ 


6.       ธุรกิจทั้งภายในและระหว่างประทศ (Domestic & International Business)

 


ด้วยคุณภาพของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบัน  ASP มีการขยายธุรกิจไปยังหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงมีทั้งในส่วนที่เป็นลูกค้าขายตรง (ฟาร์มขนาดใหญ่และโรงอาหารสัตว์) และลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 
7.       ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust  Mark)

 


ASP มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้  ASP เป็นบริษัทแรกในกลุ่มอาหารเสริมและยาสำหรับสัตว์ที่ได้รับ “ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark)” จากกรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงมาตรฐาน คุณภาพ และการยอมรับในสินค้าของ  ASP เป็นอย่างดี