Animal Supplement & Pharmaceutical Co.,Ltd.

( ASP )
โรงงาน ASP
โรงงาน ASP
Animal Supplement Pharmacuetical
โรงงานมาตรฐานคุณภาพ
สำนักเทคนิค iTAC
สำนักเทคนิค iTAC
iTAC : International Technical and Acedemic Center
ตอบโจทย์ทุกคำถามด้านฟาร์มปศุสัตว์
ห้องปฏิบัติการ / LAB
ห้องปฏิบัติการ / LAB
LAB ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
สิ่งที่เราทำ เราทำมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีการวิจัยด้วย
ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI
ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI
Vet Products Research & Innovation
ศูนย์ปฏิบัติการด้านวิจัยที่ทันสมัย ตอบโจทย์ด้านปศุสัตว์
ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นเลยครับ
ของที่นี้ดีอยู่แล้ว ดีมากๆ
ฟาร์มผมอยู่ได้วันนี้ เพราะสินค้า ASP
บริหารฟาร์ม รู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับ
ยอดเยี่ยมครับ หายห่วงเรื่องฟาร์ม
ลองผิดถูกมาเยอะครับ จนได้มาเจอที่นี้

.

Domestic & International Business

ธุรกิจภายในและระหว่างประเทศ

Domestic Business
ธุรกิจภายในประเทศ
Read more..
International Business
ธุรกิจระหว่างประเทศ
Read more..
Business Partnership
คู่ค้าทางธุรกิจ
Read more..

RECOMMENDED JUST FOR YOU

แนะนำเพื่อคุณ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ออกฤทธิ์เร็ว

ปลอดภัยต่อสัตว์

ป้องกันโรคสำคัญตามรายงานของ OIE

รับรองผลด้วยห้องปฏิบัติการกลาง

ด้วยปริมาณ%Active oxygen สูงกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ในท้องตลาด

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

สำหรับเครื่องมือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เครื่องจักรในโรงฆ่าสัตว์
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

African Swine Fever (ASF)

การป้องกันทางชีวภาพสำหรับป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

FROM OUR BLOG

SEE STORIES SHARED BY OUR REAL CUSTOMERS
[/vc_column]